Simbol cute dan cool facebook!

aku nak kongsi kepada semua.. ini adalah simbol-simbol yang boleh digunakan dalam facebook! bukan sahaja facebook tapi boleh je guna kat mana2.. YM ke ape ke.. cuba la.. nampak lagi kiut dan cool..  pilih la yang mane suke.. copy je kat sini ok!

Ⓕⓐⓒⓔⓑⓞⓞⓚ Ⓢⓨⓜⓑⓞⓛⓢ

__________@@@@@@
_________@________@________@@@@@@
________@___________@_____@_________@
________@_____________@@@__________@
_________@___________________________@
__________@_______@@@@@___________@
___@@@@@@____@@@@@@@_________@
__@_____________@@@@@@@_________@
_@_____________@@@@@@@@_______@
_@_____________@@@@@@@@_____@
_@_____________@@@@@@@______@
___@____________@@@@@_________@
_____@@@@@_______________________@
_________@@_________________________@
_________@___________@@___________@
__________@________@@__@@@@@@@
___________@_____@@
____________@@@@_@
____________________@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@
______________@@@@__@__@_____@
_____________@_______@@@___@@
________________@@@____@__@@
_______________________@
______________________@
_____________________@
____________________@

´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.**.*.*.*
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*.
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* /
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**…
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*….
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.**.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.*.**.*

___________________________00_____0___00000000
__________________________00_______000_______00
__________________________0_________0_________0
_________________________0_____000_0000_______00
_______0000000_______00000____0___0_____000000000
______0_______0000000____0____0__0_______000_____0
_____0___________________0_____000________0_0____0
_____0___________________00_____00_______0__0____0
____00_____________________00000__0000000000____0
____00_________________________________0_______000
_____0__________________________________0000000___0
_____00____________________________________________0
_____00____________________________________________00
_____0______________________________________________0
____00______________________________________________0000
____0_______________________________________________0
____0_____________________________________00_________0
____00___________________________________0000_______000
____00__________00________________________00________0
_____0_________0000_________________________________0
_____0000_______00____________000_________________00000
___0000______________________0___0_________________0
_______0______________________000_________________0
_______000______________________________________00000
_____00_00____________________________________000____00
__________000_____________________________0000_________0
_________00_0000____________________000000_____________0
_______00_______00000000000000000000__0__0_____________0
______________00_____0_____0__________0___0___________00
_____________0________0_____0________00____0_________00
___________0__________0______00000000_______0______00
__________0___________0_____________________00___000
_________0____________0______________________0000

_________00000000000___________000000000000________
______00000000_____00000___000000_____0000000______
____0000000_____________000______________00000_____
___0000000_______________0_________________0000____
__000000____________________________________0000___
__00000_____________________________________ 0000__
_00000______________________________________00000__
_00000_____________________________________000000__
__000000_________________________________0000000___
___0000000______________________________0000000____
_____000000____________________________000000______
_______000000________________________000000________
__________00000_____________________0000___________
_____________0000_________________0000_____________
_______________0000_____________000________________
_________________000_________000___________________
_________________ __000_____00_____________________
______________________00__00_______________________

……..@*@*
….@*……..@* …………………………@*
..@*……………@* ………………@*……..@*
.@*……………….@*……….@*……………..@*
@*…………………..@*…@*………………….@*
@*………………………*……………………..@*
.@*…………………………………………….@*
..@*………………………………………..@*
….@*…………………………………..@*
……..@*…………………………..@*
………..@*……………………@*
…………….@*…………..@*
……………….@*……@*
………………….*..@*
……………………@
……………………*
……………………@
……………………*

……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*…………………………………*
…..*…………………………….*
……..*………………………*
………..*………………….*
……………*……………*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*
……………………*
…………………..*
……………………*
……………………..*
………………………..*
…………………………..*
……………………………*
………………………….*
……………………….*
………………………*
…………………….*

´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶

……….(…(`…-“’´´-…´)…)……….
…………..)……–…….–….(………..
…………./……(o…_…o)….\\……….
………….\\………(..0..)……./……….
……….__.`.-._…’=’.._.-.´.__…….
……./…….’#.’#.,.–.,.#’.#.’….\\…..
…….\\__))……….’#’……… ((__/…..

__xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
__xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_______xxxxxxxxxxxxxxxxx
________xxxxxxxxxxxx
__________xxxxxxxxx
____________xxxxx
_____________xxx
_____________xx
_____________*

___________________________________$$$$$$$$$
___________________________________$$$___$
___________________________$$$____$$$$
_________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
________________$$$$__$$$$_________________$$$
_____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
__________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
_________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
__$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
__$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$
____$$$$$__$$$$$___$$$
____$$$$$___$$$$$$
____$$$$$____$$$
_____$$$$
_____$$$$
_____$$$$

________´$$$$`_____________________________,,,_
_______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_

_______________+88
_______________+880
_______________++880
_______________++880
________________+880
________________+8880
________________++880
________________++888_____+++88
________________++8888__+++8880++88
________________+++8888+++8880++8888
_________________++888++8888+++888888++8888
_________________++88++8888++8888888++888888
_________________++++++888888888888888888_+88
__________________++++++88888888888888888_++8
__________________++++++++000888888888888+88
___________________+++++++000088888888888_88
____________________+++++++00088888888888
_____________________+++++++088888888888
_____________________+++++++088888888888
______________________+++++++8888888888
______________________+++++++0088888888
______________________++++++0088888888
______________________++++++00888888l

__$$$$$$$$$_____________________,,$$$$$$$
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$__ ._____.___$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_’.____.’_,,$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, ‘._,’_$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:,$$$ $$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$..
_$*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*___*$,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,___’*
______,,$*$,$$**’___________’***$$***,,

bunga:

❀ ✿ ❁ ✾


Simbol Muzik:

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯

Poker black: ♥ ♦ ♣ ♠
Poker White: ♡ ♢ ♤ ♧

Bulan:☾ ☽
Matahari: ☼ ☀
Awan mendung dan payung: ☁ ☂

Bintang dan salji:

╰☆╮✡  ★ ☆ ⋆ ✩ ✮ ✯ ✰ ❇ ❈ ❅ ❄ ❆

macam-macam:

Simbol Gunting:   ✂ ✄
Telefon :  ☎ ☏ ✆
Jam dan masa :⌛ ⌚
Kapal terbang:  ✈
Dinner: ♨
Tengkorak: ☠

Risk radioactive and biological: ☢ ☣

Check symbol for facebook ✓

pointing Tangan :
☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟

Simbol Nombor:

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

Simbol ABC:

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ:!!
anda boleh buat ayat sendiri, contoh:
Facebook symbols = Ⓕⓐⓒⓔⓑⓞⓞⓚ Ⓢⓨⓜⓑⓞⓛⓢ
Tulisan cina:

頹 – 衙 – 浳 – 浤 – 搰 – ㍭ – 煤 – 洳 – 橱 – 橱 – 煪 – ㍱ – 煱 – 둻 – 睤 – ㌹ – 楤 – ぱ – – 椹 – ぱ – ㍵ – 畱 – 煵 – 田 – つ – 煵 – 엌 – 嫠 – 쯦 – 案 – 迎 – 是 – 從 – 事 – 網 – 頁 – 設 – 計 – 簡 – 大

Sesetengah simbol mungkin tak keluar ( keluar kotak2 atau ?ntah )


Simbol Facebook yang cool
:

Group faces 1: ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶

Group faces 2: ⊙▂⊙ .. ⊙0⊙ .. ⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙

Group faces 3: ●▂● .. ●︿● .. ●ω● .. ●﹏● .. ●▽● .. ●△●

Face 1: ಠ_ಠ

Face 2: ಥ_ಥ

Face 3: ¯\(°_o)/¯

Face 4: ب_ب

Face 5: ◕ ‿ ◕

Face 6: m(><)m

Face 7: o(╥﹏╥)o

Face 8: //(ㄒoㄒ)//

Face 9: {{{(>_<)}}}

Simbol Princess Leia StarWars:
@-_-@ .. @-.-@ .. @>.<@

simbol Butterfly:

Butterfly 01: εїз

Butterfly facebook symbol: Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

Simbol Ikan:

Fish to right: ><((((º>

Fish to left: <º))))><

Music Box: lıllı ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) ıllı

Ipod:
╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪

Simbol orang pegang papan iklan:

…………(0 0)
.—oOO– (_)—–.
╔═════════════════╗
║ Type your message here!..║
╚═════════════════╝
‘———————-oOO
……..|__|__|
………. || ||
……. ooO Ooo

cipta tandatangan anda :

*´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` ¤ Type your name here

Simbol Senjata:

Shotgun 01: ︻┳═一

Shotgun 02: ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──

Pistol dan peluru
…..____________________ , ,__
……/ `—___________—-_____] – - – - – - – - ░ ▒▓▓█D
…../_==o;;;;;;;;_______.:/
…..), —.(_(__) /
….// (..) ), —-”
…//___//
..//___//
.//___//

Pistol

….._\____________________,,__
…./ `–│││││││││———————-_]
…/_==o ____________________
…..),—.(_(__) /
….// (\) ),——
…//___//
../`—-’ / …
./____ / … .

• simbol senaman erobic kot...

<(‘o’<) ^( ‘-’ )^ (>‘o’)> v( ‘.’ )v <(‘ .’ )> <(‘.’<) ^( ‘.’ )^ (>‘.’)> v( ‘.’ )v <(‘ .’ )>

• Rokok Sebatang:

Regular cigaritte: (̅_̅_̅(̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ

Lucky strike cigaritte: (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̲̲̅̅̅l̲̅u̲̅c̲̅k̲̅y̲̲̅̅̅_̅_ ̅_̅() ڪے
Marlboro cigaritte (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅ _̅_̅_̅() ڪے

• simbol kiut ada munga2

✿◕ ‿ ◕✿ _ ❀◕ ‿ ◕❀ _❁◕ ‿ ◕❁ _✾◕ ‿ ◕✾

Simbol kiut miut

(●*∩_∩*●) (*^ -^*) (-’_'-) (¬_¬) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✖╭╮✖) (≧◡≦) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) ✖‿✖

ಠ_ಠ(╥_╥) (╯_╰) (╯3╰) (╯▽╰) 凸(¬‿¬)凸 ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o (⋋▂⋌)(॓_॔)

(~ ̄▽ ̄)~ (︶︿︶) (︶ω︶) (◑﹏◐) (∩▂∩) (¬▂¬) (。❤‿❤。) (✿ ♥‿♥) (。♥‿♥。) (~o❤‿❤)~o

• simbol sakit

Injection: ┣▇▇▇═─

Electrocardiogram: √v^√v^√♥

Band Aid: ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )

• Arnab dan kucing kiut

( ) ( )
(* .*)
(”__”)

::: (\_(\
*: (=’ :’) :*
•.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`»

(V)
(. .)
c(”)(”)

(\_/)
(°.°)
c(”)(”)

(\_/)
(°.°)
o( )o
O_O

(\__/)
(>’.’<)
(“)_(“)

(> ” ” <)
( =’o'= )
-(,,)-(,,)-
(> ” ” <) (> ” ” <)
( =’o'= ) ( =’o'= )
-(,,)-(,,)- (,,)-(,,)-…
(> ” ” <) (> ” ” <) (> ” ” <)
( =’o'= ) ( =’o'= ) ( =’o'= )
-(,,)-(,,)- -(,,)-(,,)–(,,)-(,,)-….

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
::: (\_(\ …*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
*: (=’ :’) :::::::: Facebook Symbols :::::::::::
•.. (,(”)(”)¤…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸


Simbol untuk letak kat status

Anda boleh gabungkan sendiri dan desing ikut sukahati!

๑ + ۩ + ۞ + ۩ + ๑ = ๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑ your status message!! ๑۩۞۩๑

๑ + ۩ + ๑ = ๑۩๑

๑۩๑ your status message!! ๑۩๑

► Macam-macam styles

▂ ▃ ▅ ▆ █ your status message █ ▆ ▅ ▃ ▂

★•.•´¯`•.•★your status message★•.•´¯`•.•★

..♩.¸¸♬´¯`♬.¸¸¤ your status message here o ¤¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩..

¤♥¤Oº°‘¨☜♥☞¤your status message¤☜♥☞¨‘°ºO¤♥¤

♬ •♩ •.•´¯`•.•♭•♪ your status message e ♪ •♭•.•´¯`•.•♩ •♬

»——(¯` your status message here ´¯)——»

¸.•’★¸.•’★*•~-.¸-(★your status message★)-,.-~*¸.•’★¸.•’★

•(♥).•*´¨`*•♥•(★) your status message here (★)•♥•*´¨`*•.(♥)•

O.o°<*)>>>=your status message=<<<(*>°o.O

<<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤ your status message here ¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>>

신◈기◈今天 ◈(★)your status message (★)◈동방◈기◈天

-漫~*’¨¯¨’*•舞~ your status message o ~舞*’¨¯¨’*•~漫-

•☆.•*´¨`*••♥ your status message ♥••*´¨`*•.☆•

•♥•♥•♥•♥ ☜your status message☞ ♥•♥•♥•♥•♥•

«-••.•´¯`•.•• 雪your status message雪••.•´¯`•.••-»

╰☆╮¤°.¸¸.•´¯`»® your status message ®«´¯`•.¸¸.°¤╰☆╮

♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜ your status message ☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥

●☆● ☆● ☆● ☆● your status message ●☆● ☆● ☆● ☆●

◢♂◣◥♀◤your status message◢♂◣◥♀◤

๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩ your status message ۩๑ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑

.•°¤*(¯`★´¯)*¤° your status message °¤*(¯`★´¯)*¤°

..•.¸¸•´¯`•.¸¸.ஐ your status message ஐ..•.¸¸•´¯`•.¸¸.

(¯`•.ゃ _ゃ.• your status message •.ゃ_ゃ.•´¯)

¸.•♥•.¸¸.•♥•your status message•♥•.¸¸.•♥•.¸

ஐ¤*¨¨*¤¨°o.O(your status message)O.o°¤*¨¨*¤εïз

-~*’¨¯¨’*•~㊅your status message㊅~*’¨¯¨’*•~-

☆,.-~*’¨¯¨’*•~-.¸-(★ your status message ★)-,.-~*’¨¯¨’*•~-.¸☆

☜♥☞ º°”˜`”°º☜(your status message )☞ º°”˜`”°☜♥☞

(¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯)your status message(¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯)

(¯`•._)♣ ♤ ♥♠(your status message here )♣ ♤ ♥♠(¯`•._)

((((¯♀’•.¸(★) your status message (★)¸.•’♂ ´¯))))

<º))))><.•´¯`•.(your status message )¸.•´¯`•.¸><((((º>

- -¤–^](your status message)[^--¤- -

~²ººº~(your status message)~²ººº~

._|.<(+_+)>.|_.(your status message)._|.<(+_+)>.|_.

• ••^v´¯`×)(your status message)(×´¯`v^•• •

,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸-(_(your status message)_)-,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸

- - --^[(your status message)]^– – -

••.•´¯`•.••(your status message) ••.•´¯`•.••

`•.¸¸.•´´¯`••._.•(your status message)•.¸¸.•´´¯`••._.•

(¯`•._)(your status message)(¯`•._)

¯¨’*•~-.¸¸,.-~*’( Type your status message )¯¨’*•~-.¸¸,.-~*’

(¯`•._.•[(your status message)]•._.•´¯)

¨°o.O(your status message)O.o°

×÷•.•´¯`•)»(your status message)«(•´¯`•.•÷×

Oº°‘¨(your status message)¨‘°ºO

׺°”˜`”°º×(your status message)׺°”˜`”°º×

.•´¯`•->(your status message)<-•´¯`•.

.. |..<(+_(your status message)_+>..|..

-•=»‡«=•-(your status message)-•=»‡«=•-

•°o.O(your status message)O.o°•

––––•(-•(your status message)•-)•––––

(¯`•¸•´¯)(your status message)(¯`•¸•´¯)

••¤(`×[¤(your status message)¤]×´)¤••

»-(¯`v´¯)-»(your status message)»-(¯`v´¯)-»

°l||l°(your status message)°l||l°

•°¤*(¯`°(☺)((your status message))(☺)°´¯)*¤°•

—¤÷(`[¤*(your status message)*¤]´)÷¤—

¸.´)(`•[(your status message)]•´)(` .¸

•÷±‡±(your status message)±‡±÷

+*¨^¨*+(your status message)+*¨^¨*+

—(••÷[(your status message)]÷••)—

•ï¡÷¡ï•(your status message)•ï¡÷¡ï•

•!¦[•(your status message)•]¦!•

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸( Type your status message)°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

,-*’^'~*-.,_,.-*~ your status message ~*-.,_,.-*~’^'*-,

.•¯(_.•¯(_.•¯(_your status message)¯`•._)¯`•._)¯`•.

©º°°º©©º°°º© Type your status message here ©º°°º©©º°°º©
||¯|_|¯|_(http:// infozi.com )_|¯|_|¯||

This entry was posted in iNterNet. Bookmark the permalink.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

13 Responses to Simbol cute dan cool facebook!

 1. Makiko S says:

  Thanks for sharing all the cute symbols =D
  .-= Makiko S´s last blog ..A tale of two =-.

 2. joe says:

  salam admin….ok gak info ni…..sory lupe nk komen….

 3. bro zill says:

  thanx de..
  best gak maen bende nie de.

 4. mieja says:

  as-salam… tq,jumpe simbol2 cute ni ms search google… sy amek 1 ye.. :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge